top of page

WELCOME

TO MY
LIVING LAB

LIVING LABS

BEÏNVLOEDEN JOUW KEUZES

LIVING LABS

KIJKEN NAAR JE OM

LIVING LABs

TESTEN JOU

LIVING LABS

VAN WIE

IS ONZE PUBLIEKE RUIMTE?

MLL_projects.jpg

HET PROJECT

Het project Welcome to My Living Lab bestaat uit ingrepen in de publieke ruimte. Het eerste deel vindt plaats in Amsterdam.

 

Het project reageert op de opkomst van het Living Lab. ​H​et ​is ​belangrijk dat de​  samenleving bij deze ontwikkelingen betrokken wordt​. Nu zijn Living Labs vaak black boxes: niemand weet precies welke gegevens verzameld worden en wat er mee gebeurt. Goede regulering ontbreekt en er is beperkt toezicht, waardoor marktpartijen te ​vaak vrij spel hebben.

De opkomst van Living Labs in de publieke ruimte staat niet op zich en volgt op ontwikkelingen die al langer gaande zijn. De overheid en bedrijven eigenen zich de straat steeds meer toe.​ Het tijd om de vraag​ te stellen ​van wie de publieke ruimte is.​

LIVING LABS

Living Labs zijn gebieden waar de overheid samen met het bedrijfsleven en de wetenschap experimenten uitvoert op burgers. Soms is dit bij mensen thuis, maar meestal betreft het een testgebied ter grootte van een straat, een wijk of een complete stad.

In een gebied dat als Living Lab is aangemerkt worden grote hoeveelheden gegevens van mensen verzameld. Dit gebeurt vaak zonder dat zij het weten of hier toestemming voor gegeven hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen van beeld- en geluidsopnames, social media berichten en wifi-tracking van je telefoon. Deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd. Vervolgens wordt geprobeerd het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Het Living Lab is een relatief nieuw fenomeen en gaat samen met de ontwikkeling van smart cities, waar data en slimme technologie steeds meer invloed op het dagelijks leven krijgen. In Nederland zijn er al diverse grote projecten bezig zonder dat dit bekend is. Als je woont of op bezoek komt in één van de grote steden is de kans groot dat je ongemerkt onderdeel bent van een Living Lab.

ABOUT

OVER

EXPERIENCE

MEER OVER

LIVING LABS

De Groene Amsterdammer 06.12.2017

door Saskia Naafs

Utrecht, Eindhoven, Enschede en vele andere steden zijn smart cities geworden. De manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt is strijdig met het recht op privacy. ‘Bezoekers beseffen niet dat ze een levend laboratorium binnenstappen.’

Rathenau Instituut 23.11.2017

De G5-gemeenten gebruiken data en slimme technologie voor efficiënter en effectiever bestuur, innovatie en participatie. Wat betekent dat voor inwoners? Hoe zit het bijvoorbeeld met autonomie en privacy als je voortdurend wordt gemeten en gestuurd? En hebben stedelingen zelf controle over de technologie?

Rathenau Instituut 17.11.2017

Bedrijven, wetenschappers en overheden hebben inmiddels veel geschreven over mogelijke kansen en risico’s van slimme steden. Maar hoe raakt deze technologische aanpak burgers in de praktijk? Dat hebben onderzoekers van het Rathenau Instituut Iris Korthagen, Damion Bunders en Rinie van Est onderzocht. In dit artikel: wat doen de vijf grote gemeenten met slimme technologie en waarom?

Nederlands Juristenblad 10.02.2017

door Marjolein Lanzing en Bart van der Sloot

Het Living Lab is een relatief nieuw fenomeen dat zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten en sinds kort zijn opmars maakt in Europa en Nederland.

The Guardian 01.03.2018

by Saskia Naafs

In Eindhoven and Utrecht smart tech is tackling traffic, noise and crime. But with privacy laws proving futile and commercial companies in on the act, are the plans as benign as they seem?

Places Journal 02.2017

by Shannon Mattern

This seems an obvious truth, but we need to say it loud and clear. Urban intelligence is more than information processing.

de Volkskrant 23.11.2015

door Peter de Graaf

Bij wijze van proef wordt alle geluid en beweging van het uitgaanspubliek op het roemruchte Stratumseind in Eindhoven vastgelegd door camera's. Wordt het nu veiliger?

GR1P.org

by Marjolein Lanzing

The possibilities of new digital, mobile information and communication technologies are redefining the meaning of the public and the private sphere. Moreover, privacy in the public is under duress. Our social norms of privacy are rapidly changing along with the fast development of new techs. This means that our expectations with regard to which of our personal data is collected are also changing.

Bits of Freedom 11.05.2021

door Eva Krikken

Overheidsinstanties roepen ‘living labs’, ‘proeftuinen’, of ‘fieldlabs’ in het leven om innovaties en nieuwe ideeën in realistische setting te kunnen testen.

bottom of page